صندوق شکایات

تماس با ما

 

 ADSL کاربران

 

 SMS کاربران

Dialup کاربران

صدای مزاحم روی خط تلفن

قطع و وصل شبکه اینترنت

قطعی شبکه اینترنت

کندی شبکه اینترنت

آشنایی با اصطلاحات شبکه بیسیم

 

قطع و وصل شبکه اینترنت

راه حل

یکی از رایج ترین موارد و دلایل قطعی اینترنت (ADSL) وجود امواج الکترونیکی و الکترومغناطیسی میباشد ، این گونه مشکلات میتوانند به صورتهای ذیل باشند:
گوشی های تلفن بی سیم و دستگاه های ارتباطی یکی از وسایلی هستند که این گونه مشکلات را ایجائد می کنند. گوشی های تلفن بی سیم بدلیل کارکردن در رنج فرکانسی 2.4GHZ باعث ایجاد تداخل با دستگاه های ADSL یا دستگاه های شبکه بی سیم می شوند.
دستگاه های برقی از قبیل تلویزیون ، فکس ، مایکروویو و غیره می توانند باعث این کونه قطعی ها گردند که در این صورت میبایست دستگاه مودم و یا شبکه بی سیم را از آنها دور نگه داشت.

شبکه بی سیم: موانع فیزیکی از قبیل دیوار ، سقف و اثاثیه داخل منزل می تواند باعث قطع امواج گردد که در این مواقع باید با جابجا کردن دستگاه مودم این مشکل را بر طرف کرد.

خراب بودن یا فرسودگی پریز تلفن یا کابل کشی داخل خط تلفن باعث ایجاد نویز در خط تلفن شده و باعث ایجاد قطعی میگردد.

استفاده از میکروفیلتر در ایجاد ارتباط مودم و خط تلفن باعث قطعی اینترنت میگردد ، میکروفیلتر تنها برای استفاده دستگاه های تلفن میباشد و نباید از آن برای ارتباط مودم استفاده کرد.